Volkswagen със стабилен ръст през първата половина на 2010


Volkswagen със стабилен ръст през първата половина на 2010

През първото шестмесечие на годината са продадени 3.6 милиона автомобила, което води до ръст на продажбите с близо 16% и нарастване на глобалния пазарен дял на холдинга до 11.7%. Оперативната печалба достигна 2.8 милиарда евро. Нарастването й е част от цялостното увеличение на приходите от продажби с 20,7%, като те достигнаха до 61.8 милиарда евро, при стойност на този показател за същия период на миналата година от 51.2 милиарда евро. Тези стойности не включват оперативната печалба от 804 милиона евро на joint venture компаниите на Volkswagen Group в Китай.

Най-големият европейски автомобилен концерн реализира 2.6 милиарда евро печалба преди данъчно облагане за първите шест месеца на 2010 г., като стойността й е с три пъти по-голяма спрямо същия показател за изминалата година. След данъчното облагане стойността на печалбата е 1.8 милиарда евро, при стойност на този показател за същия период на миналата година 0.5 милиарда евро.


Уеб дизайн Изработка на сайт SEO оптимизация на сайт. Google оптимизация.