За нас

За нас


"Клуб на привържениците на Фолксваген в България"
е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано през 2005г.

Създаването на настоящия сайт, на форумът и поддръжката им са един от основните приоритети на клуба като едно от основните средства за комуникация между феновете, улесняването, подпомагането им и осигуряване на достъп до всякаква информация, свързана с марката VW. Настоящият сайт стартира официално през Февруари 2010г., а форумът е основно обновен в началото на 2009г. и има над 110 000 регистрирани потребители. Форумът и сайтът генерират всеки ден голям брой посещения и се подрежда сред първите сайтовете на автомобилна тематика.


Членовете на клуба, посредством издаваните членски карти, ползват отстъпки в редица търговските обекти - магазини, бензиностанции и други. Основни партньори на клуба са: ПоршеБГ ЕООД, Бензиностанции Петрол АД, Автогуми, Prospeed и други.

От създаването си, клубът провежда всяка година национални сбирки, както и редица други мероприятия, ориентирани към феновете на VW в България. От 2010г. клубът организира Фолксваген Клуб Фест - единственото по рода си автомобилно изложение на закрито в България, създадено от фенове за фенове. Благотворителността също е част от активностите на клуба, макар и да не фигурира официално като част от целите и предмета му на дейност. 
Най-популярния събор организиран от клуба е " Фолксваген Фолклорен Събор Узана".


Основните цели на клуба са:
  1. Да представлява и защитава интересите на любителите на автомобилите Фолксваген;
  2. Да подпомага своите членове във връзка с поддръжката на притежаваните от тях автомобили Фолксваген;
  3. Да обединява усилията и съгласува интересите на физически лица за създаване на колекция от всички модели автомобили на Фолксваген, независимо от датата на производство;
  4. Да  организира автосалони и участва в такива в страната и в чужбина;
  5. Да  организира и осъществява връзка с други клубове със сходна дейност;

Средствата за постигане на целите са:

  1. Осигурява взаимен обмен на информация между членовете си, а също така и между тях и сходни организации в чужбина.
  2. Разработва и реализира програми за обучение.
  3. Поддържа интернет страница, чрез която предоставя на членовете на сдружението информация за техническите характеристики и поддръжката на притежаваните от тях модели Фолксваген, както и интернет форум, за връзка между членовете на сдружението и за популяризиране на идеите на сдружението сред други привърженици на Фолксваген.
  4. Издава брошури, бюлетини и др. за популяризиране на постиженията и световния опит в защита на интересите на любителите на автомобилите Фолксваген,
  5. Организира съвместни мероприятия за осигуряване на информация, реклама и др. спомагателни дейности.

Основен орган на сдружението е Общото събрание, в чиято компетентност влизат всички основни въпроси, свързани със съществуването и дейността на клуба. В него участват всички членове на клуба и имат право на един глас.

Клубът се управлява от Управителен съвет, който реализира целите на клуба във всички аспекти чрез предвидените в устава средства, изпълнява решенията на Общото събрание и представлява клуба. Членове на Управителния съвет са Владимир Цанев, Ирен Виячева, Георги Владимиров, Калин Цанев и Добрин Балчев.

Целият устав на клуба можете да прочетете тук, а всичко за членството в клуба можете да намерите тук.
Уеб дизайн Изработка на сайт SEO оптимизация на сайт. Google оптимизация.